Żelazowapniokrzem

Produkowany w piecach elektrycznych łukowo - oporowych typu otwartego, metodą silikotermiczną. Jest silnym odtleniaczem, używany w przemyśle stalowniczym i odlewniczym do odsiarczania, odtleniania, modyfikowania i wprowadzania składnika stopowego.

 
   

Siedziba firmy:
ZTO Promet Sp. z o.o.
 
ul. Uczniowska 21
58-306 Wałbrzych
tel. +48 74 84 083 12
fax. +48 74 84 083 15
Biuro handlowe
w Katowicach:

ul. Opolska 22/213A
40-084 Katowice
tel.+48 32 78 10875
fax.+48 32 78 10877

Zakład Techniki Odlewniczej
"PROMET" Spółka z o.o.